Opening Vrijheidscollege 2019: Jonathan Holslag
Kidscollege Dieuwertje Blok 2019
Natascha van Weezel op Bevrijdingsfestival Utrecht 2019
Vrijheidscollege Sinan Can 2019

Opening: Jonathan Holslag, Charles Groenhuijsen en Aafke Romeijn

Jonathan Holslag spreker tijdens Opening Vrijheidscolleges
Jonathan Holslag verzorgt opening reeks Vrijheidscolleges 2019

Belgische politicoloog en Chinakenner Jonathan Holslag (1981) verzorgt dit jaar de opening van de reeks Vrijheidscolleges 2019.

Deze historicus wil graag dat wij leren van het verleden en in actie komen. Hij werd al eens een ‘onheilsprofeet met papieren’ genoemd. Deze historicus Holslag is als hoogleraar internationale politiek verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, hoofd van het Brussels Institute for Contemporary China Studies en diverse prestigieuze denktanks. In 2014 verscheen zijn boek ‘De kracht van het paradijs’, waarin hij de naoorlogse economische geschiedenis van Europa beschrijft. Hij was van 2002 tot 2004 leraar geschiedenis middelbaar onderwijs. In 2018 verscheen zijn boek: ‘Vrede en Oorlog: een wereldgeschiedenis’ over 3000 jaar machtspolitiek in de wereld.


Over zijn Vrijheidscollege:
Vroeger dachten we dat globalisering en wereldwijd kapitalisme autoritaire regimes zouden veranderen. Dat in autoritaire landen het economisch en politieke bestel, door onze manier van handel drijven, vrijer zouden worden. Maar vandaag de dag zien we dat autoritarisme dankzij globalisering juist opnieuw in opmars is; dat in steeds meer landen de Trias Politica onder druk staat en er geen scheiding is tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De vrije wereld heeft het autoritarisme middels de globalisering sterk gemaakt en vooral zijn eigen Verlichtingswaarden, zoals democratie, persoonlijke vrijheid, en persoonlijke emancipatie, te grabbel gegooid. In het buitenlands beleid was er geen sprake van strijdlustig liberalisme, maar van opportunistische laksheid. Tijdens handelsdelegaties werden bijvoorbeeld mensenrechten schoorvoetend, en pas na veel publiek debat, in een bijzinnetje besproken.  In het binnenland werd de periode van voorspoed amper benut om burgers te emanciperen, of om een transparante, vrije en menswaardig markt te realiseren. De strijd voor het behoud van de vrijheid wordt moeilijk. Niet alleen omdat we een aantal generaties nauwelijks hebben uitgelegd waarom die vrijheid zo kostbaar is, maar ook omdat het liberalisme vooral plaats heeft gemaakt voor zielloos materialisme.


Schrijfster/muzikant Aafke Romeijn en journalist Charles Groenhuijsen reageren op zijn betoog. Beiden geven in april en mei ook hun eigen Vrijheidscolleges. 


In de aanloop naar en op 5 mei worden in heel Nederland ruim 40 Vrijheidscolleges gegeven door verschillende sprekers. De Vrijheidscolleges vinden voor de 7e keer plaats en worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Bevrijdingsfestivals en hun regionale partners. Iedere spreker deelt in een college zijn of haar eigen visie op vrijheid. Verleden en heden worden hierbij nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Inspiratiebronnen voor de colleges zijn nog steeds de ‘Four Freedoms’ die de Amerikaanse President Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. Ook het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ‘In vrijheid kiezen’ komt terug in de colleges.Datum opening: 2 april 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: TivoliVredenburg Utrecht

Reserveer hier direct kaarten.