Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak
Vrijheidscollege Lucas De Man
Vrijheidscollege Afshin Ellian
Vrijheidscollege Massih Hutak
Opening Vrijheidscolleges 2018: Femke Halsema
Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak

Naema Tahir

Schrijfster Naema Tahir is dochter van immigranten uit Pakistan die naar Engeland en daarna Nederland migreerden. Ze leerde van kinds af aan dat migratie een grote impact heeft op migranten maar ook op de familieleden die achterbleven in het land van herkomst. De familie valt door migratie voor altijd uiteen. Er ontstaat heimwee en gemis. Maar er zijn ook mooie kanten aan migratie. De migranten hebben een beter leven gekregen, zeker op economisch gebied. Ze kunnen vaker afreizen naar hun families in het land van herkomst.

Maar die familie, de achterblijvers, kunnen niet vrij reizen wegens gesloten grenzen. Tegelijkertijd, worden ze dagelijks geconfronteerd met digitale beelden van de rijkdom en de vrijheid in het Westen. Hierdoor groeit hun gevoel van armoede, en hun gebrek.

Over dit gebrek gaat het Vrijheidscollege van Naema Tahir. Puttend uit haar eigen persoonlijke en professionele ervaring, en uit de literatuur, biedt Tahir in haar lezing nieuwe perspectieven op de klassieke Vrijwaring van Gebrek.

 

Over Naema Tahir

Naema Tahir (1970) werd in Slough, Groot-Brittannië geboren uit Pakistaanse ouders. Ze groeide op in zowel Engeland, Nederland als Pakistan.

 

Tahir studeerde Nederlands en Internationaal Recht te Leiden en werkte tien jaar als jurist voor verschillende Nederlandse ministeries, de UNHCR en de Raad van Europa, in Straatsburg, waar ze zich specialiseerde in economische en sociale rechten.

 

Tahir is auteur van vele boeken en artikelen over de multiculturele samenleving, met een bijzondere belangstelling voor de mensenrechten van vrouwen in zowel moderne als traditionele gemeenschappen. Tevens schrijft zij over de worsteling van migranten uit verschillende generaties die graag ergens bij willen horen. Van haar hand verschenen de titels Eenzaam heden (2008), De Bruid (2011), Gesluierde Vrijheid en Brieven in Urdu.

 

Tahir is Forumlid van de Stichting lezen en schrijven, lid van het Adviesraad van de European Cultural Foundation en van het Adviesraad Internationale Vraagstukken.