Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak
Vrijheidscollege Lucas De Man
Vrijheidscollege Afshin Ellian
Vrijheidscollege Massih Hutak
Opening Vrijheidscolleges 2018: Femke Halsema
Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak

Onderwijs

Samenwerkingspartner ProDemos ontwikkelt regelmatig lesmateriaal dat kan dienen als verdiepingsstof voor de Vrijheidscolleges. Hieronder een selectie:

 

Zoekfunctie lesmateriaal van ProDemos
U kunt hierin op onderwerp op thema lesmateriaal zoeken.
Bijvoorbeeld: rechtsstaat, vrijheid, dictatuur, grondrechten.

 

Uitgelicht: Breek de macht

Leerlingen ervaren wat het betekent als er geen rechtsstaat is. Ze maken kennis met de kenmerken van een rechtsstaat en ervaren dat je door gezamenlijke actie toch iets kunt bereiken in een dictatuur, maar ook dat verzet in een dictatuur veel meer risico’s met zich meebrengt dan protesteren in een rechtsstaat.

 

De nieuwe les ‘Rechten en regels’ (gericht op het mbo) kunt u vanaf 6 april 2018 vinden in de zoekfunctie lesmateriaal.

 

Korte omschrijving van de les ‘Rechten en regels’:
In deze interactieve les vervullen de studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Op landelijk niveau spelen veelal dezelfde dilemma’s. Zou je dezelfde keuzes maken tussen regels en rechten op landelijk niveau?