Opening Vrijheidscollege 2019: Jonathan Holslag
Kidscollege Dieuwertje Blok 2019
Natascha van Weezel op Bevrijdingsfestival Utrecht 2019
Vrijheidscollege Sinan Can 2019

De Vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in samenwerking met de Bevrijdingsfestivals van Utrecht, Overijssel, Groningen, FlevolandZeeland, Drenthe, Brabant, Nijmegen, Friesland en Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) en de Haagse Vrijheidsweken (Bevrijdingsfestival Den Haag en ProDemos).  

 

De Vrijheidscolleges zijn in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en Forum. Partners: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vfonds en Stichting Dialoog.

 

Projectteam
Projectcoördinator: Esther Lubberding

Programmamaker: Jelmer Uitentuis

Marketing en communicatie: Marije Lieuwens
Productie: Jasmijn Vreeburg  

 

Bestuur:
Ed Dumrese (voorzitter)
Diederik van der Meide (penningmeester)
Gerda Bosdriesz (secretaris)

 

Comité van Aanbeveling:
Barbara Oomen (voorzitter)
Maarten van Rossem
Petra Stienen
Jacques Wallage
Boris van der Ham
Eric Corton  

 

Fotografie: Jelmer de Haas, Anna van Kooij 

Videoregistraties: André van der Stouwe, Dirk de Graaff  

Publicaties BoomLemma uitgevers verzorgden twee boekjes met de complete lezingen van 2013 en 2014. De editie van 2014 kunt u bestellen via: Vrijheidscolleges 2014 U kunt de pdf’s echter ook downloaden: Vrijheidscolleges_2013_bundel , Vrijheidscolleges_2014_bundel  

Stichting Vrijheidscolleges beschikt over de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.  

Statutaire naam: Stichting Vrijheidscolleges
RSiN (fiscaal nummer): 854687580
Contactgegevens Stichting Vrijheidscolleges Postadres: Postbus 1766, 9701 BT, Groningen
Bezoekadres: Noorderbinnensingel 75, 9712 XG, Groningen
E-mailadres: info@vrijheidscolleges.nl  

 

Beleidsplan en doelstellingen Stichting Vrijheidscolleges heeft in de periode 2018-2022 als eerste doelstelling het aansturen van het project Vrijheidscolleges, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

  1. het organiseren van de Vrijheidscolleges in Nederland
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van sprekers die verschillende leeftijdsgroepen, en verschillende bevolkingsgroepen in Nederland aanspreken;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het vergroten van de bekendheid van de Vrijheidscolleges;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

 

Privacybeleid
Privacybeleid Vrijheidscolleges  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
verslag VRIJHEIDSCOLLEGES 2018 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2016 2017 Stichting Vrijheidscolleges