Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak
Vrijheidscollege Lucas De Man
Vrijheidscollege Afshin Ellian
Vrijheidscollege Massih Hutak
Opening Vrijheidscolleges 2018: Femke Halsema
Vrijheidscollege Jan Terlouw
Vrijheidscollege Massih Hutak

De Vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in samenwerking met de Bevrijdingsfestivals van Utrecht, Overijssel, Groningen, FlevolandZeeland, Drenthe, Brabant, Friesland en Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) en de Haagse Vrijheidsweken (Bevrijdingsfestival Den Haag en ProDemos).

 

De Vrijheidscolleges zijn in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en Forum. Partners: Nationaal Comité 4 en 5 mei en Stichting Dialoog

 

Projectteam
Projectcoördinator: Esther Lubberding
Marketing en communicatie: Paul Westgeest

Productie: Jasmijn Vreeburg

 

Bestuur: Ed Dumrese (voorzitter), Diederik van der Meide (penningmeester), Gerda Bosdriesz (secretaris)
Comité van Aanbeveling: Barbara Oomen (voorzitter), Maarten van Rossem, Petra Stienen, Jacques Wallage, Boris van der Ham en Eric Corton

 

Fotografie: Nikos Doulos, Anna van Kooij en Marieke Verhoeven
Videoregistraties: André van der Stouwe, Dirk de Graaff

 

Publicaties

BoomLemma uitgevers verzorgden twee boekjes met de complete lezingen van 2013 en 2014. De editie van 2014 kunt u bestellen via: Vrijheidscolleges 2014

U kunt de pdf’s echter ook downloaden: Vrijheidscolleges_2013_bundel , Vrijheidscolleges_2014_bundel

 

Stichting Vrijheidscolleges beschikt over de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.

 

Statutaire naam: Stichting Vrijheidscolleges

RSiN (fiscaal nummer): 854687580

Contactgegevens

Stichting Vrijheidscolleges

Postadres: Postbus 1766, 9701 BT, Groningen

Bezoekadres: Noorderbinnensingel 75, 9712 XG, Groningen

E-mailadres: info@vrijheidscolleges.nl

 

Beleidsplan en doelstellingen

Stichting Vrijheidscolleges heeft in de periode 2018-2012 als eerste doelstelling het aansturen van het project Vrijheidscolleges, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

  1. het organiseren van de Vrijheidscolleges in Nederland
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van sprekers die verschillende leeftijdsgroepen, en verschillende bevolkingsgroepen in Nederland aanspreken;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het vergroten van de bekendheid van de Vrijheidscolleges;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

 

Privacybeleid

Privacybeleid Vrijheidscolleges

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Eindverslag vrijheidscolleges 2017

 

Financiële verantwoording

financieel verslag 2016

logo_4en5mei

 

 

www.4en5mei.nl

 

www.bevrijdingsfestivals.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.stichtingdialoog.org