Podcast Vrijheidsgasten

nieuws

Angelique Houtveen & Fresku op HZ Vlissingen

Bekijk het college

Vrijheidscollege Gijs Tuinman

Bekijk het college

Gijs Tuinman in het Maczek Memorial Breda

Bekijk het college

Nagesprek Vrijheidscollege Sinan Can

Bekijk het college

Vrijheidscollege Robert Vuijsje

Bekijk het college

Dieuwertje Blok in Krimpen a/d IJssel

Agenda

Informatie

De Vrijheidscolleges 2020 worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in samenwerking met de Bevrijdingsfestivals van Utrecht, Overijssel, Groningen, FlevolandZeeland, Brabant, Nijmegen, Friesland en Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45), de Haagse Vrijheidsweken (Bevrijdingsfestival Den Haag en ProDemos), de provicie Limburg, Probiblio en De MBO Raad

De Vrijheidscolleges zijn in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en Forum. Partners: Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals. Fondsen: Vfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Mondriaanfonds.

Projectteam
Directeur: Esther Lubberding
Programmamaker: Jelmer Uitentuis
Marketing en communicatie: Marije Lieuwens
Onlinemarketing: Thomas Spronk
Productie: Jasmijn Vreeburg  
Productie-assistentie: Kim Evers
Productie podcast: Trix Pieterse
Samenwerking Roosevelt Foundation: Hans van Rijsbergen
Website: Ramdath Mos
Ontwerp: LoudmouthFoto: Jelmer de Haas, opening Vrijheidscolleges 2019 
v.l.n.r. Jasmijn Vreeburg, Esther Lubberding, Jelmer Uitentuis en Marije Lieuwens

Bestuur:
Ed Dumrese (voorzitter)
Femke Klein (penningmeester)
Gerda Bosdriesz (secretaris)

Comité van Aanbeveling:
Barbara Oomen (voorzitter)
Maarten van Rossem
Petra Stienen
Jacques Wallage
Boris van der Ham
Eric Corton  

Fotografie: Jelmer de Haas, Anna van Kooij 

Videoregistraties: André van der Stouwe, Dirk de Graaff, Leandra Arjona Jacobi, Rietveldtheater

Publicaties: BoomLemma uitgevers verzorgden twee boekjes met de complete lezingen van 2013 en 2014. U kunt de pdf’s echter ook downloaden: Vrijheidscolleges_2013_bundelVrijheidscolleges_2014_bundel  

Stichting Vrijheidscolleges beschikt over de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.  

Statutaire naam: Stichting Vrijheidscolleges

RSiN (fiscaal nummer): 854687580

Contactgegevens
Stichting Vrijheidscolleges
Hooikade 18
3311 CD Dordrecht
E-mailadres: info@vrijheidscolleges.nl

Beleidsplan en doelstellingen Stichting Vrijheidscolleges heeft in de periode 2018-2022 als eerste doelstelling het aansturen van het project Vrijheidscolleges, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

  1. het organiseren van de Vrijheidscolleges in Nederland
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van sprekers die verschillende leeftijdsgroepen, en verschillende bevolkingsgroepen in Nederland aanspreken;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het vergroten van de bekendheid van de Vrijheidscolleges;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

Privacybeleid
Privacybeleid Vrijheidscolleges  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
verslag VRIJHEIDSCOLLEGES 2019 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018 2019 Stichting Vrijheidscolleges

Vorige pagina